-------------------------


  Fra FUNN til
  SkatteFUNN

 
-------------------------
  Hva skjer med
  SkatteFUNN?

 

-------------------------
  Systemet som
  tilfredsstiller
  kravene til skatte-
  myndighetene i et
  Skattefunnprosjekt


 


InnovaSOFT Prosjektkontroll


InnovaSOFT Prosjektkontroll – programmet
som er spesielt tilpasset Skattefunnprosjekt
og som tilfredsstiller kravene til skatte-
myndighetene. 

InnovaSOFT Prosjektkontroll brukes i dag av en
mengde Skattefunnbedrifter og tilbakemelding
fra revisorer som skal attestere fradragsgrunnlaget
er gode fordi systemet gir en oversiktlig og ryddig
dokumentasjon.

Enkelt og trygt i bruk
Brukerne sier at InnovaSOFT Prosjektkontroll er
enkel, brukervennlig og tidsbesparende. I tillegg
føler de en trygghet ved å bruke programvaren.
De aller fleste bedriftene har fra før brukt egne
systemer kombinert med andre systemer.
Hvorfor de så har valgt å bruke vårt system er
fordi den forenkler prosjektregistreringen, samt at
den enkelt genererer prosjektrapport som gir revisor
et bedre grunnlag for attestasjon.

Skattemyndighetene påpeker
Skattemyndighetene har avdekket store mangler for timeregistrering og prosjektdokumentasjon.
Skattedirektoratet vil derfor påpeke at det stilles krav om at skatteyter har et tilfredsstillende system
for registrering av antall timer som er brukt på prosjektet for den enkelte deltager, samt krav til
dokumentasjon for andre driftskostnaders tilhørighet til prosjektet.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

InnovaSOFT Prosjektkontroll
Brukernavn:

Passord:

ID Kode:


InnovaSOFT, Telefon: 48 95 58 29, Epost: post@innovasoft.no

Site powered by Smartix Software AS ©