-------------------------


  Fra FUNN til
  SkatteFUNN

 
-------------------------
  Hva skjer med
  SkatteFUNN?

 

-------------------------
  Systemet som
  tilfredsstiller
  kravene til skatte-
  myndighetene i et
  Skattefunnprosjekt


 


Endelig et eget system for å dokumentere SkatteFUNNInnovaSOFT Prosjektkontroll er et program som er spesielt utviklet og tilpasset Skattefunnprosjekt og som tilfredsstiller kravene til skattemyndighetene. Systemet brukes i dag av en mengde Skattefunnbedrifter.


Aktuell link: INNOVASOFT Prosjektkontroll
-
Tilbakemelding fra revisorer som skal attestere fradragsgrunnlaget for det enkelte Skattefunnprosjekt er gode fordi systemet gir en oversiktlig og ryddig dokumentasjon. Med i løsningen følger en gratis regnskapsfører- og revisorpakke. Systemet er nettbasert og sørger for lett tilgjengelighet, uansett hvor du måtte befinne deg.

Enkelt og trygt i bruk

Brukerne sier at InnovaSOFT Prosjektkontroll er enkel, brukervennlig og tidsbesparende. I tillegg føler de en trygghet ved å bruke programvaren. De aller fleste bedriftene har fra før brukt egne systemer kombinert med andre systemer. Hvorfor de så har valgt å bruke InnovaSOFT Prosjektkontroll er fordi den forenkler prosjektregistreringen, samt at den enkelt genererer prosjektrapport som gir revisor et bedre grunnlag for attestasjon.

Skattemyndighetene har avdekket store mangler for timeregistrering og prosjektdokumentasjon

Skattedirektoratet vil derfor påpeke at det stilles krav om at skatteyter har et tilfredsstillende system for registrering av antall timer som er brukt på prosjektet for den enkelte deltager, samt krav til dokumentasjon for andre driftskostnaders tilhørighet til prosjektet.

Uforpliktende visning av systemet

Det anbefales at du tar kontakt med oss for å avtale en uforpliktende gjennomgang av systemet. Du vil raskt finne ut at dette er et system som forenkler registring av antall timer pr. deltager i Skattefunnprosjektet, samt registrering av prosjektregnskapet og øvrig dokumentasjon.

Med et tastetrykk produserer du en totalrapport med automatisk utregning og detaljoversikt. Systemet forteller deg omgående hva du kan forvente i skattefradrag, og alle nøkkeltallene til RF1053 skjemaet, som revisor skal attestere, skriver du ut i en egen rapport. Enklere blir det ikke. Ønsker du en nærmere demonstrasjon av systemet kan du ringe oss på telefon 33 11 49 29, eller sende en epost til post@innovasoft.no

InnovaSOFT Prosjektkontroll – programmet som er spesielt tilpasset Skattefunnprosjekt og som tilfredsstiller kravene til skattemyndighetene.


Tilbake
InnovaSOFT Prosjektkontroll
Brukernavn:

Passord:

ID Kode:


InnovaSOFT, Telefon: 48 95 58 29, Epost: post@innovasoft.no

Site powered by Smartix Software AS ©